Våre tjenester

Spylebilens utstyr

Spylebilen er utstyrt med 

spyleaggregat 150bar 60 l/m 

50m 1/2" høytrykkslange (kan forlenges med 90m)

30m 1/4" høytrykkslange

10m 1/8" høytrykkslange

vannsuger med lensepumpe

stakekamera 23mm linse 40m

stakekamera 32mm linse 60mRørinspeksjon

Rørinspeksjon med kamera
Under rørinspeksjonen vil kameraet kunne finne: Lekkasjer, forstoppelser, ujevnheter i rørvegger, avleiringer, synlige pakninger, hull, sprekker og skader eller andre fremmedlegemer. Kamerakjøringen lagres på en minnepenn som kan utleveres kunden.


Tilstandsrapport
En rørinspeksjon vil deg er solid dokumentasjon med en faglig vurdering av rørens tilstand og anbefaling på hvordan skaden bør utbedres. Vi kan gjennomføre en rørinspeksjon med skriftlig tilstandsrapport. Vi vil også kunne foreslå konkrete tiltak i etterkant av inspeksjonen samt utvidet dokumentasjon av rørenes tilstand.


Feil på rørledninger
Har du gjentatte ganger hatt problemer med rørledningen, kan det være hensiktsmessig å bestille en rørinspeksjon. Feil på rørledninger kan skje over tid og gjerne oppstå uten forvarsel

Høytrykkspyling

Høytrykkspyling er den mest effektive og skånsomme metoden for å åpne tette rør på. Oppdragene utføres på forskjellig måte med utstyr for hvert enkelt tilfelle. Felles nevner er at slangen føres inn i avløpet deretter settes trykket på for å føre slangen fram til punktet hvor proppen er. Det arbeides så med trykk og bevegelse av dyse og slangen. Vi løser da opp proppen hvor det er tett, slik at det igjen er gjennom strømning på rør-strekket. Høytrykkspyling utføres så i hele rør-strekket for fjerning av avleiringer og eventuelle fremmedlegemer.

Røyktest
Røyktest brukes for å finne årsak til lukt problemer i bygninger.
Arbeidet utføres ved hjelp av røyk maskin og et vifte system som blåser røyken inn i avløps systemet og derved avdekker lekkasjer hvor lukt problemene oppstår.